Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1969 (België)

Datum :
10-03-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690310-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Mag niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd het middel hieruit afgeleid at de rechten van de verdediging werden geschonden doordat het onderzoek onvolledig is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.