Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1970 (België)

Datum :
10-03-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700310-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Artikel 107 van de Grondwet verleent aan het hof van beroep, dat kennis neemt van een beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen inzake een reclamatie tegen het bedrag van de grondbelasting van een als type gekozen onroerend goed, niet de bevoegdheid om de overeenstemming met de Grondwet en de wet te controleren van een eindbeslissing, waarbij het bestuur van het kadaster, met de goedkeuring van de plaatselijke commissie, het aan dit onroerend goed toegekend kadastraal inkomen heeft vastgesteld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.