Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1976 (België). RG 1951

Datum :
10-03-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760310-1
Rolnummer :
1951

Samenvatting :

Artikel 23 van de samengeordende wetten op de arbeidsovereenkomst voor bedienden schrijft voor dat aan de kwijting voor saldo van rekening, door de werknemer afgeleverd op het ogenblik dat het contract een einde neemt, niet de betekenis mag gehecht worden dat hij hierdoor afziet van aanspraken die hij zou kunnen doen gelden op bedragen die de ontvangen som zouden overtreffen. Dit artikel verklaart echter niet ongeldig de afstand van dergelijke aanspraken die de werknemer, benevens de kwijting voor saldo van rekening tegelijkertijd uitdrukkelijk doet (arr. Cass.).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.