Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1978 (België)

Datum :
10-03-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780310-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De beslissing waarbij de rechter, na op de hoofdvordering de echtscheiding te hebben toegestaan ten nadele van eiseres en verweerder te hebben ontslagen van elke uitkering tot levensonderhoud in het voordeel van eiseres na voltrekking van de echtscheiding, zegt dat de tegenvordering niet in staat van wijzen is en de behandeling ervan uitstelt op een latere datum, terwijl tussen de partijen niet was betwist dat de tegenvordering niet in staat van wijzen was, is geen beslissing in de zin van de artikelen 608 en 609, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.