Hof van Cassatie: Arrest van 10 Mei 1976 (België)

Datum :
10-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760510-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten noch voor de raadkamer noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd betwist, is niet ontvankelijk de voorziening welke voor de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, niet ontvankelijk verklaart het verzet van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst. ( Art. 416 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.