Hof van Cassatie: Arrest van 10 Mei 1979 (België)

Datum :
10-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790510-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De bewijskracht van de conclusie van een partij waarin een feit wordt betwist, wordt miskend als de rechter beslist dat dit feit door die partij in haar conclusie niet wordt betwist <1>. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.