Hof van Cassatie: Arrest van 10 November 1980 (België). RG 5949

Datum :
10-11-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801110-7
Rolnummer :
5949

Samenvatting

Wanneer een bediende twee vennootschappen heeft gedagvaard tot betaling van vergoedingen wegens beëindiging van de overeenkomsten waardoor hij met die vennootschappen was verbonden, en hij door een van die vennootschappen na dagvaarding is ontslagen, kan de rechter, voor wie een nieuwe conclusie tot betaling van een opzeggingsvergoeding wegens ontoereikende opzeggingstermijn aanhangig is, wettig beslissen dat de nieuwe vordering gegrond is op de in de oorspronkelijke dagvaarding aangevoerde beëindiging van overeenkomst en derhalve ontvankelijk is. (Art. 807 Ger.W.)

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.