Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1977 (België)

Datum :
10-10-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771010-12
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het ter staving van een cassatieberoep inzake dienstplicht voorgedragen middel dat niet op een schending van de wet, maar alleen op feitelijke overwegingen gegrond is (3). ( Grondwet art. 95, tweede lid; Dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, art. 51, par. 1. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.