Hof van Cassatie: Arrest van 10 September 1968 (België)

Datum :
10-09-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680910-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Zijn alleen aftrekbaar als bedrijfslasten, de huren en huurlasten betreffende onroerende goederen of gedeelten van onrorende goederen dienende tot het uitoefenen van het bedrijf, d. w. z. bestemd of gebruikt tot dit uitoefenen. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, alinéa alinéa 1, 2-1° en 3.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.