Hof van Cassatie: Arrest van 10 September 1984 (België). RG 112664

Datum :
10-09-1984
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840910-17
Rolnummer :
112664

Samenvatting :

De kollektieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1977 betreffende de havenarbeid is niet enkel van toepassing op havenarbeiders die voor een dag worden aangeworven door een instelling die de werkgevers van de haven groepeert, maar ook op de havenarbeiders, gebonden door een overeenkomst van onbepaalde tijd. De rechter kan de verjaring van rechtsvorderingen die ontstaan uit de arbeidsovereenkomst niet ambtshalve inroepen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.