Hof van Cassatie: Arrest van 11 Februari 1975 (België)

Datum :
11-02-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750211-1
Rolnummer :

Samenvatting

Een conclusie ten betoge dat de voorlopige hechtenis van de verdachte slechts gehandhaafd wordt voor de uitvoering van administratieve handelingen die geen verband houden met een onderzoek dat geëindigd is, wordt impliciet doch zeker beantwoord door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij wordt vastgesteld dat de openbare veiligheid vereist dat de hechtenis nog wordt gehandhaafd.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.