Hof van Cassatie: Arrest van 11 Januari 1983 (België). RG 7632

Datum :
11-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830111-8
Rolnummer :
7632

Samenvatting :

De rechter bij wie een wanbedrijf aanhangig is gemaakt, mag slechts dan een politiestraf uitspreken wanneer voor dat wanbedrijf wettig verzachtende omstandigheden kunnen worden aangenomen en hij bovendien verzachtende omstandigheden in zijn vonnis aangeeft <3>. (Art. 1 wet 4 okt. 1867.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.