Hof van Cassatie: Arrest van 11 Maart 1974 (België)

Datum :
11-03-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740311-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Om in rechte met redenen te zijn omkleed moet een beslissing tot veroordeling op de strafvordering wegens feiten, die als wanbedrijven zijn gekwalificeerd, geen melding maken van artikel 84 van het Strafwetboek, dat slechts van toepassing is ingeval een criminele straf tot een gevangenisstraf wordt verminderd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.