Hof van Cassatie: Arrest van 11 Maart 1976 (België)

Datum :
11-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760311-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 2271 tot 2274 van het Burgerlijk Wetboek heeft de bij artikel 2248 van hetzelfde wetboek bedoelde erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, niet tot gevolg de aldus gestuite verjaring te vervangen door een verjaring waarvan de aard of de termijn verschilt, tenzij het om een schuldvernieuwing gaat (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.