Hof van Cassatie: Arrest van 11 Mei 1976 (België)

Datum :
11-05-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760511-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een voorlopig bevel tot aanhouding met het oog op uitlevering. ( Art. 5 wet van 15 maart 1874. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.