Hof van Cassatie: Arrest van 11 Mei 1978 (België)

Datum :
11-05-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780511-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De voor faillietverklaring bevoegde rechtbank van koophandel is de rechtbank van koophandel van de plaats waar de gefailleerde op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf op het tijdstip van de staking van betaling. (Artt. 36 en 631 G.W.; art. 440 W.K.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.