Hof van Cassatie: Arrest van 11 September 1978 (België)

Datum :
11-09-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780911-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden of er al dan niet een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen bestaat en dezen derhalve al dan niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.