Hof van Cassatie: Arrest van 11 September 1992 (België)

Datum :
11-09-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920911-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Krachtens artikel 1733 (oud) van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor brand, behoudens de in dat artikel bepaalde gevallen. Die bepaling geldt eveneens voor de onderhuurder ten aanzien van de hoofdhuurder. De omstandigheid dat de onderhuurder tevens eigenaar en hoofdverhuurder is, verhindert niet dat de onderhuurder tegenover de hoofdhuurder aansprakelijk is voor brand.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.