Hof van Cassatie: Arrest van 12 April 1984 (België). RG 7054

Datum :
12-04-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840412-1
Rolnummer :
7054

Samenvatting :

De openbare overheid moet, tenzij een vreemde oorzaak die haar niet kan worden toegerekend haar belet haar beveiligingsverplichting na te komen, door aangepaste maatregelen elk abnormaal gevaar ondervangen bij de aanleg van voor het openbaar verkeer openstaande wegen. ( Artt. 1382 en 1383 B.W. ) ( Impliciet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.