Hof van Cassatie: Arrest van 12 December 1969 (België)

Datum :
12-12-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691212-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De aangetekende brief, waarbij, inzake arbeidsovereenkomst, kennis wordt gegeven van de dringende redenen tot rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging, kan worden vervangen door een gelijkwaardige akte, mits de wijze van kennisgeving de rechten van de ontslagkrijgende partij niet schaadt. ( Wet van 10 maart 1900, art. 21bis; wet van 10 december 1962, art. 7 en 34. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.