Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1973 (België)

Datum :
12-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730312-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een beslissing tot veroordeling van de beklaagde op de burgerlijke rechtsvordering, vernietigd wordt op diens voorziening, en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij zich niet of onregelmatig in cassatie heeft voorzien, heeft de beslissing waarbij deze partij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor deze veroordeling, geen bestaansreden meer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.