Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1973 (België)

Datum :
12-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730312-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer in strafzaken, na een vordering tot betichting van valsheid te hebben toegewezen en een van zijn leden te hebben aangesteld voor een getuigenverhoor over de werkelijkheid van het in de vordering aangevoerde feit, het Hof, vaststelt dat uit dit verhoor blijkt dat het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van assisen geen melding maakt van de aanwezigheid van een plaatsvervangende gezworene, beveelt het Hof de rechtzetting van het proces-verbaal. ( Sv., art. 459, lid 2, en 463. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.