Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1979 (België). RG 74/347

Datum :
12-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790312-7
Rolnummer :
74/347

Samenvatting :

De omstandigheid dat de werknemer, zelfs indien voor zijn terugkomst geen vast uur was bepaald, op het ogenblik van een ongeval de vrachtwagen van zijn werkgever bestuurde op de geografisch normale weg naar het bedrijf, niet uitsluit dat dit ongeval zich heeft kunnen voordoen tijdens een onderbreking van de arbeidsovereenkomst, onder meer wanneer de verplaatsing op het ogenblik van het ongeval voor eigen nut of genoegen geschiedt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.