Hof van Cassatie: Arrest van 12 September 1968 (België)

Datum :
12-09-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680912-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De bewijskracht van de akte, die een overeenkomst vaststelt, wordt miskend door de rechter die van deze akte een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.