Hof van Cassatie: Arrest van 13 April 1973 (België)

Datum :
13-04-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730413-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Aangezien het eigen recht tegen de verzekeraar, dat door artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 ten gunste van de benadeelde is ingevoerd, afhankelijk is van het bestaan van een verzekering, kan de verzekeraar tegen wie de benadeelde een rechtstreekse rechtsvordering instelt, hem tegenwerpen dat de overeenkomst voor het schadegeval geschorst was krachtens de bedingen van de polis, met het voorbehoud evenwel, wanneer artikel 13 van de wet van 1 juli 1956 zal in werking getreden zijn, dat de voorgeschreven formaliteiten in acht genomen zijn en dat de bij deze bepaling gestelde termijn verstreken is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.