Hof van Cassatie: Arrest van 13 April 1981 (België). RG 3160

Datum :
13-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810413-7
Rolnummer :
3160

Samenvatting :

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot het verrichten van bepaalde arbeid in ondergeschiktheid tegen loon is aangegaan <1>. (Artt. 1108 en 1126 B.W. en 5 Arbeidsovereenkomstenwet Bedienden.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.