Hof van Cassatie: Arrest van 13 December 1971 (België)

Datum :
13-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711213-13
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening in cassatie tegen de beslissing alleen van het vonnisgerecht, is het middel dat vreemd is aan de bevoegdheid en uitsluitend betrekking heeft op het vooronderzoek.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.