Hof van Cassatie: Arrest van 13 December 1974 (België)

Datum :
13-12-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741213-4
Rolnummer :

Samenvatting :

In burgerlijke zaken decreteert het Hof de afstand van de voorziening die niet is betekend aan de verweerder, doch door deze is aanvaard. ( Art. 824, 1042 en 1112 G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.