Hof van Cassatie: Arrest van 13 Februari 1981 (België). RG 2887

Datum :
13-02-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810213-8
Rolnummer :
2887

Samenvatting :

Uit art. 16, I, 6°, Handelshuurwet volgt dat de afwezigheid van wettig belang bij de huurder om huurhernieuwing te bekomen, met name de afwezigheid van belang, omdat de huurder in de onmiddellijke buurt van het verhuurde goed over een onroerend goed beschikt waarin hij zijn handelsbedrijf kan voortzetten, moet worden beoordeeld en derhalve door de verhuurder worden aangevoerd binnen de termijn van art. 14 van vorenvermelde wet; daaruit volgt evenwel niet dat de huurder op dat tijdstip onmiddellijk zijn handelsbedrijf moet kunnen voortzetten in het goed waarover hij beschikt, nu het voldoende is dat hij het bedrijf kan voorzetten na het einde van de handelshuur <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.