Hof van Cassatie: Arrest van 13 Januari 1972 (België)

Datum :
13-01-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720113-10
Rolnummer :

Samenvatting :

Hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep niet aanhangig, wanneer deze, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, indien het bestreden vonnis bovendien andere bepalingen bevat, met name eindbeschikkingen. ( G.W., art. 1068, lid 1 en 2. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.