Hof van Cassatie: Arrest van 13 Januari 1976 (België)

Datum :
13-01-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760113-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde, op vordering van de procureur des Konings, opnieuw in een psychiatrische afdeling wordt opgenomen, mag de commissie tot bescherming van de maatschappij de opneming van de betrokkene in een instelling die zij aanwijst enkel gelasten, indien zij in haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.