Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1967 (België)

Datum :
13-06-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670613-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het niet-aftrekken als bedrijfslast van het geschat bedrag van de uitgaven betreffende de latere uitvoering van de verbintenis aangegaan door een reclameonderneming jegens de aangesloten firma's, die tot voorwerp heeft punten tegen prenten te ruilen, wordt wettelijk gerechtvaardigd door het arrest dat vaststelt dat deze last volledig gecompenseerd wordt door een correlatieve schuldvordering die door de uitvoering van deze verbintenis tegelijkertijd opeisbaar wordt. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.