Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1972 (België). RG 197

Datum :
13-06-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720613-3
Rolnummer :
197

Samenvatting :

Artikel 921 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk tegenbewijs van rechtswege vrijstaat, is eigen aan het getuigenverhoor in een burgerlijke rechtspleging en is vreemd aan de bewijsregeling in strafzaken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.