Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1972 (België)

Datum :
13-03-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720313-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer op het hoger beroep van het openbaar ministerie alleen de rechter in hoger beroep de beslissing van de eerste rechter bevestigt, mogen de kosten van hoger beroep niet, zelfs niet gedeeltelijk, ten laste van de beklaagde worden gebracht. ( Wet van 1 juni 1849, art. 3, lid 1. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.