Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1978 (België). RG 2110

Datum :
13-03-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780313-14
Rolnummer :
2110

Samenvatting :

Ten einde de ontvankelijkheid van een voorziening na te gaan is het Hof bevoegd om te oordelen of uit de overgelegde stukken het bewijs voortvloeit dat de eiser in de bestreden beslissing heeft berust (3).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.