Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1980 (België). RG M270F

Datum :
13-10-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801013-4
Rolnummer :
M270F

Samenvatting

Wanneer de herkeuringsraad een aanvraag om vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond afwijst omdat de dienstplichtige zich niet in het militair hospitaal heeft aangemeld, waar hij ingevolge een beslissing van inobservatiestelling was opgeroepen, en de beslissing tot verwerping is genomen zonder dat de dienstplichtige andermaal voor de herkeuringsraad was opgeroepen, kan het Hof, om de ontvankelijkheid te onderzoeken van het middel, volgens hetwelk de dienstplichtige zich op de vastgestelde dag in het militair hospitaal wel had aangemeld, dat feit vaststellen aan de hand van de door de dienstplichtige regelmatig overgelegde stukken.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.