Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1979 (België)

Datum :
14-02-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790214-21
Rolnummer :

Samenvatting :

Een beklaagde is niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen de beslissing op de rechtsvordering van het openbaar ministerie tegen een medebeklaagde. ( Art. 216 Wetboek van Strafvordering. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.