Hof van Cassatie: Arrest van 14 Januari 1981 (België). RG 1300

Datum :
14-01-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810114-7
Rolnummer :
1300

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.