Hof van Cassatie: Arrest van 14 Juni 1971 (België)

Datum :
14-06-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710614-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien een arrest van veroordeling wegens onopzettelijk toebrengen van verwondingen gegrond is op twee gegevens, zonder dat kan worden uitgemaakt of de samenloop ervan of elk gegeven afzonderlijk door het hof van beroep beschouwd wordt als een bestanddeel van een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg ten gevolge waarvan de getroffene verwondingen heeft opgelopen, dan kan het middel, dat slechts een enkel van deze gegevens betwist, niet onontvankelijk worden verklaard wegens het ontbreken van belang. (Impliciete oplossing.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.