Hof van Cassatie: Arrest van 14 Maart 1969 (België)

Datum :
14-03-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690314-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De eis tot bindendverklaring van het arrest, door eiser in cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk wanneer deze niet laat blijken dat hij belang erbij heeft het arrest voor de in tussenkomst opgeroepen partijen bindend te doen verklaren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.