Hof van Cassatie: Arrest van 14 Maart 1978 (België)

Datum :
14-03-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780314-12
Rolnummer :

Samenvatting :

De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.