Hof van Cassatie: Arrest van 14 Maart 1978 (België)

Datum :
14-03-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780314-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening die voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, zonder te beslissen over een bevoegdheidsgeschil, definitief uitspraak doet over een element van de schade, een voorlopige vergoeding toekent voor de andere elementen en een onderzoeksmaatregel beveelt, zelfs indien de eiser van zijn voorziening afstand heeft gedaan in zoverre zij betrekking heeft op de toekenning van de voorlopige vergoeding en op de onderzoeksmaatregel (1). ( Art. 416 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.