Hof van Cassatie: Arrest van 14 Oktober 1968 (België)

Datum :
14-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681014-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Het vluchtmisdrijf dat bij artikel 2-2 van de wet van 1 augustus 1899, gewijzigd bij die van 15 april 1958, is omschreven, vereist niet dat de aansprakelijkheid van degene die de vlucht neemt bij het ongeval betrokken is. Is derhalve regelmatig gemotiveerd het vonnis dat wegens dit misdrijf veroordeelt door vast te stellen dat de bestuurder van het voertuig, die de vlucht nam, wist dat hij met zijn voertuig oorzaak dan wel aanleiding was van een ongeval was geweest en dat hij aldus had gehandeld om zich aan de vaststellingen te onttrekken, zonder bovendien erop te wijzen of het ongeval al dan niet te wijten is aan de schuld van deze bestuurder.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.