Hof van Cassatie: Arrest van 14 Oktober 1969 (België)

Datum :
14-10-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691014-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Indien een hof van beroep, belast met het onderzoek van de aanvraag tot herziening van een veroordeling, in zover deze betrekking heeft op dit misdrijf, na een regelmatig onderzoek het advies uitbrengt dat er grond bestaat tot herziening, vernietigt het Hof van cassatie, dat vaststelt dat de uitgesproken straf gerechtvaardigd blijft door de aan de aanvraag tot herziening vreemde misdrijven, enkel de schuldigverklaring van de eiser met betrekking tot het eerste misdrijf en desnoods de op dit misdrijf gegronde burgerrechtelijke veroordelingen. ( Wetb. van strafv., art. 445. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.