Hof van Cassatie: Arrest van 14 Oktober 1969 (België)

Datum :
14-10-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691014-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De vrijspaak om redenen van persoonlijke aard, van de afgevaardigd beheerder van een faillietverklaarde vennootschap, vervolgd wegens bedrieglijke bankbreuk, vormt geen beletsel voor een strafbare deelneming aan dit misdrijf door een dader die de hoedanigheid van gefailleerde koopman niet bezit. ( Strafwetb., art. 100 en 489; Wetb. van Kooph., art. 578. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.