Hof van Cassatie: Arrest van 15 April 1981 (België). RG 1645

Datum :
15-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810415-5
Rolnummer :
1645

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank nietig verklaart in zoverre zij beslist de verdachte in vrijheid te stellen, en deze onder bevel tot aanhouding naar de correctionele rechtbank verwijst <1>. (Art. 416 Sv.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.