Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1972 (België)

Datum :
15-12-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721215-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechtsvordering die de verzekeraar van de benadeelde, als gesubrogeerde in diens rechten, op grond van artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen instelt tegen de verzekeraar van de dader van de schade, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. ( G.W., art. 573, lid 1, 1°. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.