Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1982 (België). RG 2661

Datum :
15-12-1982
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821215-2
Rolnummer :
2661

Samenvatting :

Dat de vermelde gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte, ernstige of uitzonderlijke omstandigheden opleveren, die dermate de openbare veiligheid raken dat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, wordt niet nauwkeurig omschreven door het arrest dat de beschikking van de raadkamer tot voorlopige invrijheidstelling van de verdachte wijzigt, enkel op grond dat uit het onderzoek blijkt dat in groep drugs zijn gebruikt, dat de woning van de verdachte diende als ontmoetingsplaats om er drugs te gebruiken, dat de inlichtingen over de zedelijkheid van de verdachte kennelijk bezwarend zijn en dat zijn invrijheidstelling in de huidige stand van de rechtspleging zeker gevaren zou inhouden voor het normale verloop van die rechtspleging.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.