Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1982 (België). RG 2581

Datum :
15-12-1982
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821215-4
Rolnummer :
2581

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening die vóór de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat, zonder te beslissen over een bevoegdheidsgeschil, definitief uitspraak doet over bepaalde elementen van de schade en de uitspraak voor het overige uitstelt, zelfs indien de eiser van zijn voorziening afstand heeft gedaan in zoverre zij betrekking heeft op de beslissing tot uitstel <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.