Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1971 (België)

Datum :
15-02-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710215-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is de voorziening in cassatie van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij tegen een beslissing waarbij zij buiten het geding wordt gesteld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.